Deputatlar faoliyati

Хаlq deputatlari tuman Kengashi deputatlari ro'yxati