An'ana va qadriyatlar

Urf-odat, an’analar to’g’risida ma’lumot O’zlikni namoyon qilishning og’zaki shakli va an’analari bularga^

1. Ertak, rivoyat, maqol, matal, afsona, masal dostonchilik, baxshichiliklar kiradi.

2. Ijrochilik san’atiga lapar, o’lan,yor-yor, alla, yalla, makom, katta ashulalar kiradi

3. Jamiyatning urf –odat marosimlari va bayramlari dasturxonchi, marsiya aytuvchilar, beshik to’yi, kelin tushdi, xaqiqa to’yi, sunnat   to’yi,to’shov kesdi marosimi, mexrjon ko’cha bayramlari, uloq chavandozlari

4. Tabiat va koinot bilan bog’liq bilim va urf – odatlariga obu – xavo, tabiat xodisalari, bo’ladigan voqea va xodisalarini avvaldan bashorat qiluvchilar, qadimda pishirilgan ovqatlar, bug’doy, xalim lochira, go’ja, atala, sumalak, shilon, bug’doy go’ja.

5. An’anaviy xunarmandchilik bilan bog’lik bilim va ko’nikmalar bular temirchilik, sandiqchi, beshikchi, duradgorlik,yog’och o’ymakorligi, kashtachilik shular jumlasidandir.

: