Ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlar

Tumanda joriy yilining o’tgan 9 oy davomida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish 22378,6 mln. so’m (129,7%), xalq iste’moli mollari ishlab chiqarish 19803,9 mln. so’m (1309%), chakana savdo aylanmasi 88874,5 mln. so’m (112,6%), pullik xizmat 29083,7 mln. so’m (120,9%),  xizmatlar jami 112149,4 mln. so’m (129,1%), qurilish ishlari 66926,2 mln. so’m (119,6%), jami qishloq xo’jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish xajmi 120182,7 mln. so’m (108%)ni tashkil etgan.

: